Integracja Bilateralna

Jest to autorski program Sheili Dobie przeznaczony zarówno dla dzieci jak i dla dorosłych. Jest to próba pielęgnacji mózgu za pomocą ruchu. Ruch prowadzony we wszystkich płaszczyznach pomaga tworzyć nowe połączenia neuronalne, a więc jest podstawą uczenia się. Zgodnie z założeniami Integracji Sensorycznej dziecko zanim stanie się dojrzałe do nauki w szkole musi najpierw opanować utrzymywanie równowagi i koordynacji ruchów ciała. Bez tego będzie zmuszone do kompensowania braków i skupiania się na tym, jak ma wykonać dany ruch zamiast na nauce (np. dużo uwagi będzie wkładać w to 'jak pisze’ a nie co pisze). Prowadzi to do obniżonej sprawności uczenia się w szkole. Liczne badania potwierdzają ścisły związek rozwoju motorycznego z rozwojem poznawczym, stad docenia się obecnie wagę ruchu w systemie edukacji.

Program Bilateralnej Integracji został opracowany aby wspierać rozwój koordynacji i równowagi, integrować systemy zmysłowe oraz stymulować neuronalne połączenia pomiędzy ruchem i funkcjami poznawczymi.

Bilateralna integracja to współpraca i koordynacja obu części ciała podczas wykonywania wielu sekwencji ruchów, a także zdolność do wykonywania określonego ruchu przez jedną stronę ciała, niezależnie od ruchów jego drugiej strony. Zdolności tej potrzebujemy w czasie wykonywania codziennych czynności jak. np. łapanie piłki, szycie czy cięcie nożycami. Zdolność do wykonywania bilateralnych czynności oparta jest na prawidłowej dominacji półkul mózgu. Dzieci z problemami dwustronnej integracji ruchowej w wieku szkolnym często nie mają wykształconej dominacji ręki (lateralizacji).

 

Symptomy zaburzeń integracji bilateralnej:

– współtowarzyszą zaburzeniom posturalno-okoruchowym (problem z wykonywaniem ruchów oczu, np. płynnym wodzeniem)

– obniżona obustronna koordynacja (cięcie nożyczkami, łapanie piłki, 2 kredki w 2 dłoniach)

– trudności z rozróżnianiem stron lewa-prawa

– unikanie przekraczania linii środkowej ciała (np. krążenia tułowia, przekładanie przedmiotów do ręki wiodącej)

– niewykształcona w pełni lateralizacja (dominująca ręka, noga)

– niskie umiejętności wykonywania ruchów sekwencyjnych (np. łapanie piłki po koźle, kopnięcie piłki w ruchu)

– wolne tempo pracy

Symptomy te często obserwujemy u dzieci z opóźnieniami w rozwoju, a także u dzieci mających trudności lub niepowodzenia w nauce, w tym dzieci z dysleksją, dyspraksją, zaburzeniami ze spektrum autyzmu, ADHD i ADD. Te dzieci w szczególności mogą odnieść korzyść z ćwiczeń.

 

Program bilateralnej integracji:

– Poprawia u dziecka świadomość ciała (schemat ciała w przestrzeni)

– Poprawia postrzeganie przestrzenne

– Poprawia równowagę statyczną i dynamiczną

– Wpływa na lepszą kontrolę postawy

– Wpływa na lepszą współpracę między półkulami mózgu

– Poprawia współpracę ciała w obrębie góra – dół, lewo-prawo, przód-tył

– Poprawia poczucia kierunku

– Poprawia pamięć sekwencyjną i planowanie ruchu

– Ułatwia automatyzację ruchu

– Umożliwia wielozadaniowość

– Poprawia funkcje fizyczne, umiejętności poznawcze, percepcję, uwagę, pamięć

– Ogranicza zagrożenie niepowodzeniami szkolnymi, wyłączeniem społecznym, wycofaniem z kontaktów, co często łączy się z niewłaściwą kontrolą motoryczną.

Jest możliwe łączenie programu ćwiczeń integracji bilateralnej (obustronnej integracji) z innymi programami ruchowymi np. programem INPP lub programem integracji sensorycznej (SI).

Po dokonaniu diagnozy terapeuta zleca ćwiczenia, które rodzic wykonuje z dzieckiem w domu ok. 15-20 minut dziennie. Wizyty kontrolne odbywają się co 4-6 tygodni.