Terapia w relacji 'rodzic-dziecko’, 'terapeuta-dziecko’. Andreas Fröhlich – „W dialogu. Życie codzienne i terapia dla osób z głebokim upośledzeniem”.

Trudno się nie zgodzić z profesorem A. Fröhlich, ze słowami w książce o tytule: „W dialogu. Życie codzienne i terapia dla osób z głębokim upośledzeniem.” W części gdzie opisuje oddziaływania terapeutyczne na dziecko w koncepcji stymulacji bazalnej porusza zagadnienia takie jak: obszar somatyczny, westybularny, wibracyjny, słuchowy, wzrokowy i obszar smakowo-zapachowy. Nieco inaczej ujęte funkcjonowanie i… Czytaj dalej Terapia w relacji 'rodzic-dziecko’, 'terapeuta-dziecko’. Andreas Fröhlich – „W dialogu. Życie codzienne i terapia dla osób z głebokim upośledzeniem”.

Procedury a zmysł dotyku i nocyreceptory

Terapia oparta na ‘szczotkowaniu/masowaniu’, kiedy dziecko wysyła sygnały, że nie jest to dla niego przyjemne a nawet bolesne mija się z celem. Twierdzenie, że dziecko musi się przyzwyczaić do dostarczanych bodźców dotykowych jest wręcz szkodliwe dla dziecka i relacji ‘terapeuta/rodzic – dziecko’. Nie tędy droga… Dlaczego?! Ponieważ jest coś takiego jak ‘nocyreceptor‘. Ogólnie przyjmuje się,… Czytaj dalej Procedury a zmysł dotyku i nocyreceptory

Głód dotyku – Charaktery – listopad 2018

Wczoraj zakupiłem ‘Charaktery” (listopad 2018) z powodu przewodniego tematu ‘głód dotyku’… Fajnie mi się to czyta. Coś, co ociera się o głębszą kwestię dotyku nie sprowadzając tematu tylko do ‘zmysłu’. Dzięki temu, że to tylko magazyn nie przytłacza on swoimi naukowymi treściami. Zawartość jest czymś, co właściwie pokrywa się z moimi przemyśleniami nad zagadaniem ‘magicznego… Czytaj dalej Głód dotyku – Charaktery – listopad 2018

Strefy Heada – jak je ugryźć?! Co na to integracja sensoryczna!?

Co to są strefy Heada?! Jestem fizjoterapeutą… a przy okazji terapeutą SI. W sumie sam już nie wiem, kim bardziej. Czasem ciało i sposób więcej mówi niż słowa. Oczywiście ciało ludzkie i jego funkcjonowanie jest pojmowane różnorodnie. Ja chciałbym wspomnieć o ‘strefach Heada’. Jest to chyba uzupełnienie wiedzy nie tylko fizjoterapeuty, ale myślę i terapeuty… Czytaj dalej Strefy Heada – jak je ugryźć?! Co na to integracja sensoryczna!?

Nadreaktywność/nadwrażliwość dotykowa stóp?

Nadreaktywne dzieci w obrębie stóp?! Może warto skorelować rejony wrażliwości i/lub niewrażliwości stóp z odpowiednimi organami w ciele. Ja sobie pozwalam na takie wycieczki. Przecież zajęcia z SI muszą być urozmaicone… a, że diagnostycznie w innej ‘filozofii’ możemy zobrazować pewne rozwiązania dla dziecka spójne z innym podejściem skoncentrowanym na ‘pracy z ciałem’ to czemu nie?!?… Czytaj dalej Nadreaktywność/nadwrażliwość dotykowa stóp?

Pytanie: Czy zaburzenia przetwarzania sensorycznego mogą być stresujące dla dzieci?!

Każdy z nas w sytuacji kryzysowej wchodzi w tryb zwiększonej czujności. Tłumaczy to fizjologia stresu… a właściwie dokładniej psychofizjologia. Nadreaktywność dotykowa jest niezmiernie stresującą sytuacją samą w sobie dla dziecka. Wchodzi wtedy ono na 'wyższy poziom/tryb’, co podnosi reaktywność słuchową a ta z kolei powoduje jeszcze większą wrażliwość dotykową – takie koło zamknięte. Tutaj dochodzi… Czytaj dalej Pytanie: Czy zaburzenia przetwarzania sensorycznego mogą być stresujące dla dzieci?!

Komunikacja terapeuty z dzieckiem poprzez dotyk w „sensorycznym świecie”

Warsztat: Komunikacja terapeuty z dzieckiem poprzez dotyk w „sensorycznym świecie” w ramach konferencji „Spotkania Na Tak – 2016” Wojciech Kozłowski – jest fizjoterapeutą, terapeutą integracji sensorycznej, terapeutą terapii czaszkowo-krzyżowej Upledgera oraz instruktorem sportu. Od wielu lat pracuje z dziećmi, a od 1994 roku jest fizjoterapeutą w Przedszkolu Specjalnym „Orzeszek” – placówce Stowarzyszenia Na Tak wspierającej… Czytaj dalej Komunikacja terapeuty z dzieckiem poprzez dotyk w „sensorycznym świecie”

Obronność dotykowa a propriocepcja.

Dzieci z obronnością czy nadwrażliwością dotykową zdecydowanie lepiej tolerują mocny dotyk, mocne bodźce niż delikatne „mizianie”. Mówi o tym reguła Arndta-Schulza… wiedza… typowo (myślę) fizjoterapeutyczna. Praca z ciałem dziecka musi być oparta na procesach fizjologicznych w organizmie a nie na zasadzie, że komuś coś się wydaje… Dlatego, proszę  nie mieszajmy tutaj w to propriocepcji, czyli… Czytaj dalej Obronność dotykowa a propriocepcja.

Pytanie: Czy terapia integracji sensorycznej trwa całe życie?!

Czy terapia integracji sensorycznej trwa całe życie?! Terapia integracji sensorycznej poprawia jakość życia i funkcjonowanie dziecka. W trakcie terapii pewne rzeczy da się wypracować jak napięcie miesniowe, integrację odruchów, zmniejszyć nadwrażliwości, tak pewien profil sensoryczny może być stały. Na przykład dziecko zawsze bedzie wrażliwe na dotyk. Jednak nie na tyle, żeby przeszkadzało mu to w… Czytaj dalej Pytanie: Czy terapia integracji sensorycznej trwa całe życie?!

Dotyk…?!

Powiem o swoich przemyśleniach na temat dotyku. Istnieje wiele rodzajów: bezpośredni, kochający, pielęgnujący, znieważający, kojący, protekcjonalny i uwodzicielski… itd… Należy rozwijać naszą wyobraźnię o dotyku oraz zdolność do rozpoznawania jak najszerszego wachlarza form dotyku, możemy stać się wtedy lepszymi terapeutami. Dotyczy to również negatywnych odcieni dotyku – potrzebujemy ich również w naszym ‘słowniku’, abyśmy byli… Czytaj dalej Dotyk…?!