Warsztat: Poczuć+ Zrozumieć = Wiedzieć Jak To Jest

Warsztaty wprowadzające w świat integracji sensorycznej  ‘Poczuć Zrozumieć Wiedzieć jak to jest’ trwają 10h edukacyjnych.

WARSZTATY WPROWADZAJĄCE W ŚWIAT INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

Każdy z nas spotkał na swojej drodze tzw. „trudne dziecko”.

Pod tym pojęciem kryją się problemy z:

– koncentracją i skupieniem uwagi;

– wykonywaniem poleceń i zadań grupowych;

– koordynacją psychoruchową;

– obniżoną sprawnością grafomotoryczną,

– zaburzeniami zachowania (nadaktywność lub wycofanie),

– wykonywaniem  czynności samoobsługowych;

 

To tylko kilka spośród całej palety przykładów.

Wiele z tych kłopotów ma swoje źródło w braku współpracy pomiędzy zmysłami.

Podstawą  integracji sensorycznej jest harmonijne działanie wszystkich siedmiu zmysłów.

 

Oto typowa klasa: Antek przy pisaniu pokłada się na ławce, Zuzia czyta, zasłaniając jedno oko, Paweł prawie zawsze zajmuje się nie tym, czym powinien, twierdząc, że nie zrozumiał polecenia, Małgosia mozolnie gryzmoli wypracowanie, do odczytania którego trzeba będzie zatrudnić grafologa, a Grześ… gdzie się podział Grześ? Jeszcze przed chwilą, wprawdzie wiercąc się i podskakując, siedział w ławce!

 

Dzięki uczestnictwu w warsztatach dowiecie się Państwo:

– dlaczego mamy siedem zmysłów i jak one funkcjonują;

– jak postrzega świat dziecko z zaburzoną sferą sensoryczną;

 

Doświadczenia zebrane podczas ćwiczeń

pozwolą Państwu na skuteczniejsze pomaganie swoim podopiecznym,

a Wasza praca stanie się łatwiejsza, bardziej efektywna i satysfakcjonująca.

 

Jeśli jesteś nauczycielem lub rodzicem takiego dziecka/ucznia, zapisz się na warsztaty. Dowiesz się z nich , jakie  zachowania dziecka mogą wskazywać na opóźniony rozwój jego umiejętności wzrokowych, słuchowych, motorycznych, przetwarzania informacji lub innych.  Wyjaśniam  na warsztatach, jakie badania lekarskie i psychologiczne warto wykonać, by sprawdzić, w czym tkwi sedno problemów. Dzięki tej wiedzy będziecie Państwo w stanie dostosować oczekiwania wobec dziecka/ucznia do jego możliwości, a także, rozumiejąc jego specyficzne potrzeby i trudności, zastosować w klasie lub w domu skuteczne interwencje, które pozwolą mu osiągnąć sukces edukacyjny.

Zajęcia są prowadzone metodą warsztatowo-szkoleniową. Jak sama nazwa wskazuje – są to 'warsztaty’, czyli państwo pracujecie na sobie i z sobą. Dlatego wskazany podczas zajęć jest swobodny niekrępujący strój. Warsztat porusza troszeczkę teorii, więcej uczymy się na sobie odczuwać 'dziwne rzeczy’, przez co lepiej zrozumiemy dzieci w myśl przysłowia: „Będziesz mógł lepiej pomóc dziecku dopiero wtedy, gdy przejdziesz milę w jego butach”. Poznajemy i ćwiczymy bezpieczne elementy wsparcia dla dzieci z wyzwaniami do wykorzystania na grupie przedszkolnej bądź to indywidualnie. Również wypełniamy kwestionariusze przeznaczone dla ‘nauczycieli w celach przesiewowych’ oraz uczymy się je interpretować. Troszeczkę jest tak, że to ‘grupa’ kreuje przebieg warsztatów. Poinformuję w odpowiednim czasie, co będzie nam potrzebne do odbycia zajęć.

Na szkolenie/warsztaty wystawiam fakturę.