Warsztat: Pomysły terapeutyczne na terapię i usprawnianie zmysłów dziecka z wieloraką głęboką niepełnosprawnością

Warsztat wprowadza kursantów w ‘świat postrzegania przez dziecko z wieloraką głęboką niepełnosprawnością’. Dzięki temu każdy pedagog specjalny/terapeuta zrozumie ‘świat dziecka’ i będzie umiał dostosować swoje wymagania do jego możliwości.

Odbiorcy:

10 godzin edukacyjnych warsztatów dla terapeutów, nauczycieli, pedagogów, psychologów, logopedów i innych specjalistów, którzy na co dzień pracują z dziećmi z wieloraką głęboką niepełnosprawnością.

Warsztat wprowadza kursantów w świat postrzegania przez dziecko z wieloraką głęboką niepełnosprawnością. Dzięki temu każdy pedagog specjalny/terapeuta/nauczyciel zrozumie ‘świat dziecka’ i będzie umiał dostosować swoje wymagania do jego możliwości.

Dzięki uczestnictwu w warsztatach dowiecie się Państwo:

– dlaczego mamy siedem zmysłów i jak one funkcjonują oraz które są

najistotniejsze dla rozwoju dziecka;

– jak ocenić stan funkcjonowania zmysłów dziecka głęboko wielorako

niepełnosprawnego;

– jak postrzega świat dziecko z zaburzoną sferą sensoryczną;

– jak powinniśmy ‘nasze postrzeganie świata’ dostosować do ‘sposobu

postrzegania’ przez dziecko z zaburzeniami rozwoju, aby nawiązać

wspólny język.

Na warsztatach poznają Państwo sposoby i techniki bezpiecznego oraz przemyślanego stymulowania poszczególnych zmysłów, jako podstawy prawidłowego rozwoju sensomotorycznego.

Doświadczenia zebrane podczas ćwiczeń warsztatowych pozwolą Państwu na skuteczniejsze pomaganie swoim podopiecznym, a Wasza praca stanie się łatwiejsza, bardziej efektywna i satysfakcjonująca. Będziecie Państwo w stanie dostosować oczekiwania wobec dziecka/ucznia do jego możliwości, a także, rozumiejąc jego specyficzne potrzeby i trudności, zastosować w klasie lub w domu skuteczne interwencje, które pozwolą mu osiągnąć sukces edukacyjny.

W trakcie warsztatów prezentowane są filmy mojej pracy z dziećmi.

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu: 508135772

zgłoszenia na e-mail: wojciech.kozlowski@terapiazmyslow.pl