Warsztat: Terapia integracji sensorycznej i usprawnianie zmysłów dziecka z zaburzeniami mowy

 1. Czym jest integracja sensoryczna a czym nie jest.
 2. Zmysł dotyku i propriocepcji całego ciała w korelacji do zmysłów w obrębie buzi i twarzy.
 3. Zaburzenia postawy dziecka na tle sensorycznym i ich wpływ na mowę.
 4. Czy rozwój stopy może wpływać na napięcie mięśniowe w obrębie twarzy?! Powięź i taśmy anatomiczne ukryte w naszym ciele – fascynująca sieć powiązań, o których mało wiemy.
 5. Propozycje terapeutyczne przy zaburzeniach czucia w ustach i na twarzy w ujęciu zaburzeń integracji sensorycznej (nadmierne ślinienie się, zgrzytanie zębami, otwarta buzia, gryzienie).
 6. Zmysł wzroku, przetwarzanie obrazu i uczenie się.
 7. Zmysł słuchu w ujęciu integracji sensorycznej. Od dźwięku do rozwoju mowy. Wpływ układu przedsionkowego na funkcje słuchowe.
 8. O zaburzeniach mowy wynikających z doświadczeń sensorycznych w obrębie zmysłu smaku i węchu.
 9.  'Mózg trzewny’ i jego wpływ na sposób komunikacji z otoczeniem.
 10. Kiedy wysłać do terapeuty SI?! Badania przesiewowe pod kątem zaburzeń SI. Kwestionariusze SI dla nauczycieli i rodziców.
 11. Usprawnienie połączeń międzypółkulowych oraz ich wpływ na rozwój mowy. Integracjia bilateralna, – co to jest, jak działa?! – ćwiczenia praktyczne.
 12. Nauka przez ruch – neurorozwojowe podejście do trudności w uczeniu się (odruchy pierwotne i posturalne – TOB, STOS i ATOS).

Zasady zamawiania szkoleń

Informacja o mnie