Konferencja: Pomiędzy ideą a rzeczywistością.

Konferencja naukowo-szkoleniowa „Pomiędzy ideą a rzeczywistością – towarzyszenie rodzinie z małym dzieckiem o zaburzonym rozwoju zgodnie z koncepcją ICF” – 27 września 2016

Wykład:, „Kiedy ja znaczy ja – myślenie o rozwoju małych dzieci.” –  Katarzyna Ślęczek

Zawsze coś ktoś wynosi sobie coś z takich konferencji ja wyniosłem to…

przytoczony cytat pana W. Winnicott

„Niektórym ludziom wydaje się, że dziecko jest kawałkiem gliny w rękach garncarza. Zaczynają je kształtować i czują się odpowiedzialni za wyniki. Takie postępowanie jest niewłaściwe. (…). Gdy uznasz, że dziecko rozwija się samoistnie, to wtedy niezwykle skorzystasz z obserwowania jego rozwoju, a zaspokajanie potrzeb malucha sprawi Ci wielką radość. To najważniejsze dla rozwoju Twojego dziecka!”