Pytanie – Co się dzieje z dzieckiem jeśli zaburzenie SI nie zostanie zdiagnozowane i poddane terapii?!

Dziecko wrasta w zaburzenia…
Poniżej przedstawiam trudności życiowe takich 'wrośniętych’ dorosłych, nie rozwijam wątków, ale takie coś jak wzorce intymności chyba jest zrozumiałe:
Wpływ obronności sensorycznej na jakość życia u osób dorosłych.
1. Umiejętności funkcjonalne
Samoobsługa/Wybór aktywności/Wzorce intymności
2. Zachowanie i emocje
Izolacja
Sztywność
Opór wobec określonych aktywności/doznań, unikanie kolejek/tłumów
Wybuchowość
Duża czujność, kontrola i kompulsywność
3. Zdrowie psychiczne
Depresje/Zaburzenia dysocjacyjne/Borderline