Pytanie: Co to są sensoryzmy?

Często jestem pytany o sensoryzmy. Cóż to takiego jest?! Można o tym poczytać w Wikipedii pod hasłem 'sensoryzmy’. Troszeczkę poprawię jednak tą wikipedię i wytłumaczę najprościej jak potrafię. Jest to odpowiedź organizmu na deficyty w obrębie różnych zmysłów (odpowiedz jest behawioralna). Łatwe są do zaobserwowania kiedy np. dany zmysł jest zbyt mało wrażliwy, dziecko wtedy będzie próbowało go dostymulować. W przypadku nadwrażliwości będzie z kolei unikało bodźców. Jest jeszcze pewna kategoria sensoryzmów ze strefy tzw. „białego szumu” czyli bodźców że tak powiem ‘zagłuszające działanie zmysłów’, pochodzące z ciała dziecka. Dziecko wtedy jest oderwane od rzeczywistości i skupione na ‘odmiennym dla nas świecie’. Jest jakby nieobecne z nami.