Strefy Heada – jak je ugryźć?! Co na to integracja sensoryczna!?

Co to są strefy Heada?! Jestem fizjoterapeutą… a przy okazji terapeutą SI. W sumie sam już nie wiem, kim bardziej. Czasem ciało i sposób więcej mówi niż słowa. Oczywiście ciało ludzkie i jego funkcjonowanie jest pojmowane różnorodnie. Ja chciałbym wspomnieć o ‘strefach Heada’. Jest to chyba uzupełnienie wiedzy nie tylko fizjoterapeuty, ale myślę i terapeuty SI. Przecież nie każde dziecko podczas diagnozy jest książkowe, prawda?!

Nazwa tych stref pochodzi od nazwisk angielskich lekarzy: dr. H. Heada i dr. J.N. Mckenzie. Oboje niezależnie od siebie badali podobne zagadnienie: problem stref nadwrażliwych/bolesnych w skórze i głębiej położonych warstwach. Mi to osobiście daje szersze pole poglądowe na temat reaktywności dotykowej w określonych polach dotykowych na ciele.

Strefy Heada są to swoiste przeczulice, nadwrażliwości czuciowe: określonych odcinków skóry wykazujące szczególną wrażliwość na takie bodźce, jak: ucisk, dotyk, ciepło,  zimno, które w normalnych warunkach są niebolesne, a w tych miejscach wywołują odczucie bólu skórnego.

Jest to ciekawe o tyle, że trafiają się dzieci (w diagnozie), gdzie są specyficznie miejscowo bardziej tkliwe. Ja wiem, że to bardziej podchodzi pod akupresurę, ale osobiście wrzucam to w swoisty ‘plecak wiedzy’. Dlaczego akurat dziecko jest bardziej tkliwe dotykowo w rejonie np. piersiowego odcinka na plecach…?!… i masz ci los. Może to być kłopot z żołądkiem. Warto myślę wtedy rodzica dopytać na diagnozie o kwestie ‘żołądkowe’. Zgłębianie funkcjonowania organizmu ludzkiego daje podstawy do zrozumienia ‘dysfunkcji’ jakie mogą często współwystępować  niezależnie czy to nazwiemy zaburzeniami SI czy jakimikolwiek innymi. Kłopot z jelitami?! Nie tylko zagadnienia SI, ale poznawanie funkcjonowania ciała jako organizmu powinno interesować współczesnego terapeutę pracującego nad zaburzeniami ciała w zakresie działania zmysłów.

(zdjęcie z internetu)

1.przepona (C4),

2. serce (Th3-Th4),

3. przełyk (Th4-Th5),

4. żołądek (Th6-Th9),

5. wątroba i pęcherzyk żółciowy (Th8-Th11),

6. jelito cienkie (Th10-Th12 i L1),

7. jelito grube (Th11-Th12 i L1),

8. nerka (Th10-Th12 i L1),

9. pęcherz moczowy (Th11-Th12 i L1)