VII Spotkania Na Tak, Dzień I – 17.11.2017 – wykład.

…Większość fizjoterapeutycznych podręczników o masażu traktuje tą czynność, jako czynności zabiegowe i usprawniające albo ogólnie jako uzupełnienie terapii.
Ja uwa
żam inaczej. Metoda oparta na dotyku, kiedy następuje wyjątkowo intymny zawiązek
i tworzy si
ę relacja między terapeutą a dzieckiem może jednocześnie pełnić wielorakie funkcje:
profilaktyczn
ą, diagnostyczną, terapeutyczną oraz psychologiczną. Towarzyszenie w rozwoju
dziecka i zarówno rodzinie dziecka jest kluczem do „wspierania” dziecka a nie zimne chłodne
terapie/
ćwiczenia/metody.

Pełny abstrakt wystąpienia: W._Kozłowski_Nierehabilitacja