Czy cesarskie cięcie jest powodem zaburzeń przetwarzania sensorycznego?!

Czy cesarskie cięcie wpływa na małe dziecko?

Chciałbym podzielić się pewna refleksją, co do porodu przez cięcie cesarskie i łączeniem ewentualnych zaburzeń sensorycznych dzieci z tą okolicznością.  Poród naturalny uaktywnia różne procesy adaptacyjne do tego, co panuje ‚na zewnątrz’. Poród przez cesarkę niejako jest tego pozbawiony. Niemniej dzieci ‚zgrane/silne’ bezproblemowo adoptują się w nowym środowisku mimo cesarskiego przyjścia na świat. ‚Cesarka’ nie jest przyczyną zaburzeń SI. To niedojrzałość układu nerwowego dziecka jest przyczyną zaburzeń SI a nie decyzja o ‚cesarskim cieciu’.

Wojciech Kozłowski