Czy cesarskie cięcie jest powodem zaburzeń przetwarzania sensorycznego?!

Czy cesarskie cięcie wpływa na małe dziecko?

Chciałbym podzielić się pewna refleksją, co do porodu przez cięcie cesarskie i łączeniem ewentualnych zaburzeń sensorycznych dzieci z tą okolicznością.  Poród naturalny uaktywnia różne procesy adaptacyjne do tego, co panuje 'na zewnątrz’. Poród przez cesarkę niejako jest tego pozbawiony. Niemniej dzieci 'zgrane/silne’ bezproblemowo adoptują się w nowym środowisku mimo cesarskiego przyjścia na świat. 'Cesarka’ nie jest przyczyną zaburzeń SI. To niedojrzałość układu nerwowego dziecka jest przyczyną zaburzeń SI a nie decyzja o 'cesarskim cieciu’.