Pytanie: Jak postępować z dzieckiem nadpobudliwym?!

Wskazówki dla rodziców dzieci nadpobudliwych:

– stosowanie diety sensorycznej polegającej na ograniczeniu bodźców dezorganizujących zachowanie i funkcjonowanie (radio, duża ilość osób, szum i hałas itp.),

–  stosowanie odpowiedniej diety pokarmowej (szczególnie w przypadku alergii, która nasila objawy pobudzenia), maksymalne ograniczenie cukrów, barwników i konserwantów,

–  dostarczanie dużej ilości wrażeń proprioceptywnych (związanych z czuciem głębokim): masaż uciskowy, kompresję stawów, zbieganie z górki, wspinanie się i inne aktywności ruchowe,

–  prowadzić usystematyzowany, przewidywalny plan dnia, tygodnia

–  uprzedzać i informować o zmianach i nowościach,

–  sport,

–  podawać krótkie, jasne polecenia,

– pozwolić na poruszanie się w trakcie wykonywania zajęć,

– bezpośrednio nagradzać,

– wprowadzać tzw. „lekcje ciszy” (przedłużanie czasu pozostawania w bezruchu, ciszy),

– stosowanie zapachów uspakajających: lawenda, cytryna, wanilia,

– uczyć dziecko zapisywania tego co ma zrobić (np. słowa pobudzające pamięć),

– przy niespokojnym śnie zastosować ciężką kołdrę,

– przebywać i pracować w naturalnym świetle,

– obserwować, które bodźce źle wpływają na funkcjonowanie dziecka i dążyć do wyeliminowania ich,

– uświadomić dziecko, które bodźce wpływają dezorganizująco na jego zachowanie,

– zachęcać dziecko do kontrolowania poziomu pobudzenia (wolniejsze tempo wykonywania czynności, ciche przemieszczanie się itp.)