Pytanie: SI a wszelkie niedobory w organizmie. Czy takie coś ma rację bytu?!

Zaburzona biochemia wpływa na homeostazę… zaburzona homeostaza wpływa na nasze funkcjonowanie w efekcie braki różnych związków organicznych bądź zła synteza hormonów doprowadza do jeszcze większego bałaganu… czy były badania bezpośrednie?!? To nie wiem… jest pewnie masa innych, które wskazują na… nazwę to ‘wykrzywienie homeostazy’. I tak brak magnezu prowadzi do uszkodzenia słuchu, problemów w przetwarzaniu informacji słuchowej, kurczów mięśniowych, niespokojnego snu i problemów sensoryczno-motorycznych związanych z częstymi infekcjami ucha. Niedostatek cynku może z kolei wpływać na poczucie smaku dziecka, a więc także na jego zainteresowanie jedzeniem. Może też wywoływać zmniejszone napięcie mięśniowe, problemy ze słuchem i wzrokiem, wysypki oraz zjawisko elektryzowania włosów. Już nie wspomnę o tłuszczach omega-3… Tak czy siak zaburzenia SI są problemem wtórnym w stosunku do zaburzeń biochemiczno-metabolicznych.