Zaburzenia koordynacji ruchowej w SM

Pacjentów z SM miałem tylko na praktykach jak byłem studentem. Moje tory rozwoju zawodowego poszły w kierunku dzieci. Nie mniej wypowiem się z pozycji fizjoterapeuty – dużo zabiegów ‘fizjo’ dotyczy zmysłów…, fizjoterapeuci działają w tej kwestii niejako w innym ujęciu ‘naprawianiu zaburzenia’. Nawet nieświadomie wielu robi terapię SI używając podobnego sprzętu. Neuroplastyczność układu nerwowego na każdym etapie rozwojowym (wieku) … występująca na wszystkich piętrach układu nerwowego. Ewidentnym przykładem jest tutaj ‘wymiana’ stawu biodrowego na nowy (endoproteza) … Jakoś człowiek po operacji uczy się chodzić… prowadzona jest rehabilitacja, która tak naprawdę ma ukryte SI w sobie. Przypomnę, że ‘wycinając staw’ wycina się również proprioreceptory ‘czucia nogi’ w stawie biodrowym.  Wracając jednak do tematu choroba demielizacyjna, jaką jest Sclerosic Muliplex (SM) – pojawia się między 20 a 40 rokiem życia. Jednym z objawów jest ataksja móżdżkowa oraz niedowłady kończyn. Zaburzenia koordynacji ruchowej (ataksja) towarzyszące szczególnie w przebiegu SM ze względu na wieloogniskowe zmiany są trudne do usunięcia i wymagają długotrwałego, systematycznego stosowania ćwiczeń równoważnych i koordynacyjnych. Zwiększenie skuteczności ćwiczeń uzyskuje się wprowadzając ćwiczenia z zamkniętymi i otwartymi oczyma, ćwiczenia naprzemienne i równoczesne w pozycji siedzącej i stojącej oraz ćwiczenia równoważne z elementami muzycznymi. Czy to ni przypomina SI?!  Oczywiście trzeba pamiętać o tym, że niewolno przemęczyć… pacjenta. Trzeba ćwiczyć, aby usprawniać, ale każde przemęczenie ćwiczeniami pogarsza stan chorego na SM. Myślę, że o tym każdy fizjoterapeuta wie. Doświadczeń nie mam jak wspomniałem…, ale ze spokojem w sali od integracji sensorycznej byłbym w stanie pracować z pacjentem cierpiącym na SM – może troszeczkę efektywniej…, ale tylko odrobinkę. Chociaż, nie wiem… mi do terapii nie są potrzebne ‘sprzęty’ wystarczy materac i techniki typowo fizjoterapeutyczne, jako bardziej ‘wcelowane’. Oczywiście to moje prywatne odczucie. Zamieszam tabelkę…, jako że zajmuję się ‘zaburzeniami zmysłów’ nie tylko na drodze rozwojowej, ale również w wyniku ‘utraty działania zmysłu’ z powodu, z której wynika ze fizjoterapia to ‘SI’ albo odwrotnie ;P

Zaburzenia równowagi (uszkodzenie błędnika) Ataksja móżdżkowa, czołowa i ciemieniowa
1.    Ćwiczenia przy śledzeniu ruchu wzrokiem

2.    Ćwiczenia statyczne ciała

3.    Rytmiczna stabilizacja

4.     Ćwiczenia równoważne

a)     prawidłowe rozkładanie masy ciała w po­zycji siedzącej, stojącej i w czasie chodu,

b)     ćwiczenia oporowe z podnoszeniem cię­żarów z różnych poziomów

c)    utrzymywanie równowagi po wysiłku w różnych pozycjach

d)     ćwiczenia złożonych zadań ruchowych

1.   Ćwiczenia szybkości i celności ruchu

2.    Ćwiczenia siłowe (rzuty, chwyty)

3.    Zmniejszanie amplitudy ruchów

4.   Doskonalenie propriocepcji (reedukacja czucia)

5.    Zapobieganie wtórnym zniekształceniom

6.    Masaż stymulacyjny

7.   Ćwiczenia reflektoryczne z uwzględnieniem odruchów postawnych i tonicznych

8.    Doskonalenie własnych synergii i synkinezji

9.    Ćwiczenia taneczne

10.    Mobilizacja czynności użytecznych

11.    Ćwiczenia w samoobsłudze