Motoryczny homunkulus otrzymany przez Penfielda i Rasmussena (1950) metodą stymulacji mózgowej.

Homunkulus Gęstość rozłożenia receptorów dotykowych na powierzchni ciała jest bardzo różna. Tam, gdzie czułość dotyku jest największa (opuszki palców, wargi) receptorów jest najwięcej. Wszystkim receptorom odpowiadają pewne obszary w korze mózgowej, które odbierają od nich bodźce. Homunkulus to graficzny obraz reprezentacji… Continue Reading